Politika privatnosti

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. liste Europske unije, broj L119/1. od 04.05.2016.)

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice Mobyoprema.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice Mobyoprema.hr

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja tvrtke Nitrus trade d.o.o. i Općih uvjeta poslovanja Mobyoprema.hr web trgovine.

 

Nitrus trade d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice Mobyoprema.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Nitrus trade d.o.o.Zagreb, Vilima Korajca 4, (u daljnjem tekstu nitrus trade ) obrađuje osobne podatke.

Nitrus trade d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

Svi djelatnici Nitrus trade d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Upućuju se Kupci Internet stranice Mobyoprema.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Mobyopreme (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Nitrus trade d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

 

Nitrus trade d.o.o. štiti privatnost korisnika usluga na način da prilikom realizacije traženih usluga i davanjem obavijesti uz naše usluge, koristimo isključivo podatke koje korisnik pristane dati.

Obvezujemo se da osobne informacije nećemo prodavati, iznijeti ni dati trećim osobama. Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu privatnost@mobyoprema.hr

 

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici Mobyopreme od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Mobyopreme, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

Prilikom registracije osobe za Kupca Mobyoprema.hr Internet stranice, Nitrus trade d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka.

 

Nitrus trade d.o.o. će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke su ime i prezime, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka.

Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

 

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Mobyoprema Internet stranice, Nitrus trade d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

 

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

 

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu Mobyoprema, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i Mobyoprema stranicama koje su vam prikazane. Mobyoprema preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Mobyoprema.hr Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

 

Nitrus trade d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice Mobyoprema.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Mobyoprema.hr realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

 

Nitrus trade d.o.o.(mobyoprema) prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem emaila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, te eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Mobyoprema Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice Mobyoprema.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

 

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Mobyoprema.hr a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Mobyoprema.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privatnost@mobyoprema.hr

 

Nitrus trade d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima:

 

Nitrus trade d.o.o.  će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

 

Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Bankama – kartičnim kućama u slučaju reklamacije ili ispravka transakcije.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

 

Nitrus trade d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice Mobyoprema na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. Mobyoprema pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

 

Pristup i ispravak osobnim podacima

 

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moji podaci“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Mobyoprema Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Mobyopreme cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem email poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: privatnost@mobyoprema.hr

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

 

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podatakaprivatnost@mobyoprema.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Mobyoprema.hr putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privatnost@mobyoprema.hru kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

 

Pravo na prigovor

 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podatakaprivatnost@mobyoprema.hrnaravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

 

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Mobyoprema.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Mobyoprema.hr uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Nitrus trade d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Mobyoprema.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Mobyoprema.hr se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Izmjena Izjave o privatnosti

 

Ovu Izjavu o privatnosti, Nitrus trade d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Mobyoprema.hr Internet stranici. Zato Mobyoprema poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Mobyoprema.hr Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Mobyoprema.hr Nastavak uporabe Internetske stranice Mobyoprema od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s „kolačićima“

 

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Mobyoprema Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica Mobyoprema funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

 

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

 

Kolačići se mogu klasificirati kao:

 

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

 

Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Mobyoprema.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete Mobyoprema.hr

 

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

 

Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Mobyoprema.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

 

Koje su Vam opcije dostupne?

 

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

 

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na Mobyoprema.hr Internet stranici.

 

Koje kolačiće koristimo i zašto?

Contact form
Pružatelj
Navedena aplikacija
Svrha
Kontaktiranje korisnika

Prikupljeni osobni podaci
Ime
Broj telefona
Adresa elektroničke pošte

Izjava privatnosti
Korištenjem i ispunjavanjem kontakt obrasca, korisnik dopušta aplikaciji upotrebu podataka u svrhu odgovora na postavljeni upit

Google Maps widget
Pružatelj
Google inc.

Svrha
Prikaz sadržaja s vanjskih platformi

Prikupljeni osobni podaci
Kolačići (eng. cookies)
Podaci o korištenju

Izjava privatnosti
Google Maps je usluga vizualizacije karata tvrtke Google Inc. koja omogućuje da ova aplikacija ugradi takav sadržaj na webstranice.